Porządek obrad

Porządek obrad III Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 21 grudnia 2006 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji tj. z dnia 04.12.2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  wraz z upływem roku budżetowego 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo  na rok 2007.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-12-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2006 15:06