Porządek obrad

Porządek obrad V Sesji

Porządek obrad V Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 2 lutego 2007 r. godz. 1400
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad V sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji tj. z dnia 17.01.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo (druk nr 1).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za rok 2006 (druk nr 2)
  1. dyskusja
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. (druk nr 3)
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na 2007 r. (druk nr 4)
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo (druk nr 5)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2006 r. (druk nr 6)
  1. dyskusja
 12. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na  terenie gminy w 2006 r. (druk nr 7)
  1. dyskusja
 13. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w 2006 r.  (w tym; wykonanie budżetu), druk nr 8)
  1. dyskusja
 14. Informacje z działalności sołtysów w okresie kadencji sołtysa.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-01-2007 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2007 09:43