ZARZĄDZENIE NR II/9/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006.

ZARZĄDZENIE NR II/9/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami ). zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stare Czarnowo sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

§ 2. Przedkłada się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2007 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2007 07:38