UCHWAŁA NR VIII/47/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie.

UCHWAŁA NR VIII/47/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną , działkę rolną nr 157 o powierzchni 16600 m2 z obrębu Binowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Działka rolna nr 157 o powierzchni 16600 m2 położona w obrębie ewidencyjnym Binowo , jest w własnością Gminy Stare Czarnowo.
Posiada Księgę wieczystą nr 44621, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.
W ewidencji rejestru gruntów oznaczona jest następującymi symbolami użytków rolnych - R IV a o pow. 13400 m2, R IV b o pow. 3000 m2, R V 200 m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.  Działka jest nie uprawiana rolniczo i nie ma dzierżawcy, w związku z powyższym zasadne jest przeznaczenie jej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-05-2007 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2007 14:57