Porządek obrad

Porządek obrad IX Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 6 lipca 2007 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad IX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady z dnia 27.04.07 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Rady Gminy;
  • sprawozdania z działalności komisji stałych w I półroczu 2007 r.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na  nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo - druk nr 1/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 2/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji dla OSP w Starym Czarnowie  – druk nr 7/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla” in blanco”  - druk nr 3/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 5/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu” – druk nr 6/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży  służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w I półroczu  2007 r. wg stanu na dzień 31.05.07 r. – druk nr 4/IX
  1. dyskusja
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2007 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 11:00