ZARZĄDZENIE Nr II/34/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE Nr II/34/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 września 2007 r.


w sprawie:  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74] oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrześnie 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję członków Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
    1. Danuta Tomecka        - Podinspektor
    2. Agnieszka Przybylska - Podinspektor
    3. Urszula Świerkosz      - Podinspektor
  2. Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej składników majątkowych znajdujących się w Gminie Stare Czarnowo.

§2.Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 01.10.2007 r. oraz termin zakończenia na dzień  21.12.2007 r.

§3.Osoby, o których mowa w § l, ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-11-2007 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2007 10:41