ZARZĄDZENIE NR II/54/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR II/54/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 listopada 2007 roku


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 1990-03-08 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art.18 ustawy z dnia 1999-01-22 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr11, poz.95) tekst jednolity z dnia 2005-09-22 (Dz.U.z 2005 r. Nr 196,poz.1631) - zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję Panią Danutę Tomecką na Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej pełnomocnikiem ochrony w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
  2. Pani Danuta Tomecka spełnia warunki określone w art. 18 ust.3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 1999-01-22 o ochronie informacji niejawnych tj.
    1. uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa Nr N 0011907 P wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Szczecinie, które uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami „Poufne/zastrzeżone” z terminem ważności do dnia 15.07.2017 roku.
    2. Odbyła w dniach 21-22 listopad 2007 r. szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, które zostało przeprowadzone przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych ABW w Warszawie.

§ 2. Szczegółowe zadania pełnomocnika ochrony określa ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

§ 3. Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-12-2007 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 03-01-2008 11:59