ZARZĄDZENIE NR II/56/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/56/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 grudnia 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 13.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 13.000 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.000 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 13.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 13.000 zł
  § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 13.000 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-01-2008 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 08:18