ZARZĄDZENIE Nr II/8/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/8/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 kwietnia 2008


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 21.610 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 21.610 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 21.610 zł
  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21.610 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 21.610 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 21.610 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 21.610 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.610 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-04-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 12:18