Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXII Sesji Rady G

 Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 31 stycznia 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo –

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Stare Czarnowo.
  • - ślubowanie nowo - wybranego radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 13.12.2004 r.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
  • sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2004 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 7. Informacja o stanie finansowym gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare  Czarnowo.
  1. powołanie komisji skrutacyjnej ,
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. głosowanie tajne
  4. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety  ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r./ dot. zwiększenia  dochodów i wydatków o kwotę 14.664 zł w dz. 801
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska na 2005 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu / dot. dz. nr 86/2 o pow. 1200 m2 /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo/ dot. osady  Mazurkowo/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo/ dot. osady Mazurkowo/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami gminy.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady  leśnej.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w  Kołbaczu umową użyczenia.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej  w Kołbaczu umową użyczenia.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 29. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Stare  Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 30. Zapytania sołtysów.
 31. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 32. Wolne wnioski.
  33 Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 12:16