Zarządzenie Nr II/17/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Zarządzenie Nr II/17/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje: 

§1. Ogłoszony w dniu 28.05.2008r. na stronie    http://bip.stareczarnowo.pl/strony/1485.dhtml   nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia otrzymuje nowe brzmienie:

„Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia”

§ 2. W związku ze zmianą treści ogłoszenia wyznacza się nowy termin składania ofert do dnia 10.07.2008r. do godz. 1500.

§ 3. Aplikacje, które wpłynęły do Urzędu Gminy w terminie wyznaczonym poprzednio nie tracą swojej ważności.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Stare Carnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2008 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 27-06-2008 07:55