ZARZĄDZENIE NR II/14/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 czerwca 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/14/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 czerwca 2008


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 3.316,40 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 300 zł
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 300 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 300 zł
 
Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.016,40 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.016,40 zł
  § 4309 Zakup usług pozostałych 3.016,40 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 3.316,40 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 300 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 300 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 zł
 
Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.016,40 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.016,40 zł
  § 4308 Zakup usług pozostałych 3.016,40 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-06-2008 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2008 07:54