Porządek obrad

Porządek  obrad
XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 10 września 2008 r. godz. 1300
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy tj. z dnia 10 i 30.07.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji ,
  2. sprawozdania z działalności stałych komisji w I półroczu 2008 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2008 r.
  • dyskusja.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – druk nr 10/XX.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały .
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. – druk nr 1a/XX,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały .
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r.(dot. zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki) - druk nr 2/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 132/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo) – druk nr 3/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. części nieruch. nr 384/1 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo) – druk nr 5/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetarg nieograniczonego (dot. dz. nr 128/7 i 128/8 z obrębu ewidencyjnego Kartno) – druk nr 6/XX,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo druk nr 7/XX
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały .
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XX
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały .
 19. Stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie finansowania dowozu dzieci z miejscowości Binowo, Kartno, Żelisławiec do szkół znajdujących się poza obwodem szkolnym Gminy Stare Czarnowo- druk nr 9/XX.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
 20. Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie projektu planu ochrony Ostoi Natura 2000 OSO „Jeziora Miedwie i okolice”.
  1. dyskusja ,
  2. opinia Rady.
 21. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu dot. roku szkolnego 2008/09 (w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.
  1. dyskusja,
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski.
 24.  Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-09-2008 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 18-09-2008 14:34