ZARZĄDZENIE Nr II/24/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/24/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 sierpnia 2008


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 2.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.000 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 2.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.000 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-09-2008 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 09:53