Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 27 czerwca 2005 r. godz. 1400
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji tj. z dnia 06.06.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXV sesji - 06.06.05r. 
 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn.  "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie".  a/ dyskusja, b/ podjęcie uchwały. 
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji rady. 
  1. dyskusja,
  2.  podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe  obwody głosowania .
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w okręgach wyborczych. 
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Zapytania sołtysów. 
 12. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-07-2005 19:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2005 19:09