ZARZĄDZENIE NR II/34/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/32/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/34/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/32/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr II/32/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wprowadza się następującą zmianę:

   § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

   Powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  • Angelika Jagła – przedstawiciel organu prowadzącego -Przewodniczący Komisji
  • Stanisław Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu – członek komisji
  • Małgorzata Jabłońska – Ekspert
  • Alicja Koczan - Ekspert
  • Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-11-2008 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2008 11:51