ZARZĄDZENIE Nr II/42/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/42/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 grudnia 2008


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 6.230 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.230 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.230 zł
  § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.230 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 6.230 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.230 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.230 zł
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.230 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-12-2008 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 08:16