ZARZĄDZENIE Nr II/43/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2008 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/43/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 grudnia  2008
 

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2008 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984/ zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  78.700 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 78.700 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 78.700 zł
  § 4810 Rezerwy 78.700 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  78.700 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 70.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8.700 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8.700 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8.700 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-12-2008 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 08:17