Porządek obrad

Porządek obrad XXV
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 grudnia 2008 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy St. Czarnowo ul. Św. Floriana 10 -

 1. Otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji, XXIII sesji i XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy tj. z dn. 12,17, 20.11.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji ,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych,
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 12/XXV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 – druk nr 13/XXV
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 2/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina – druk nr 3/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo – druk nr 4/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz – druk nr 5/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – druk nr 6/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 -2013 - druk nr 7/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 8/XXV.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zawarcia dzierżawy na czas nieokreślony – druk nr 9/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. – druk nr 10/XXV.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 11/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – druk nr 14/XXV
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-12-2008 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2008 15:16