ZARZĄDZENIE Nr II/1/2009 WÓJTA GMINY Stare Czarnowo z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE Nr II/1/2009
WÓJTA GMINY Stare Czarnowo
z dnia 12 stycznia 2009 r.


w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art.26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 70 § 1 Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 31 stycznia 2009 r odwołuję Pana Arkadiusza Łysik ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Rozwiązanie stosunku pracy następuje na mocy porozumienia stron

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-01-2009 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2009 12:37