ZARZĄDZENIE Nr II/44/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/44/2008
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 grudnia 2008

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie § 12 pkt 3  Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 437 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 437 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 437 zł
  § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 437 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 437 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 437 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 437 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 437 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-01-2009 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 15:13