ZARZĄDZENIE Nr II/3/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2009 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/3/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2009

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXV/172/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 33.476 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 33.476 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 33.476 zł
  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.476 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 33.476 zł

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

33.476 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 33.476 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.696 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 4.760 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych  1.620 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki  2.400 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 08:02