ZARZĄDZENIE Nr II/7/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 marca 2009r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej aktowej zdeponowanej w archiwum Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr II/7/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej aktowej zdeponowanej w archiwum Urzędu Gminy.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375), zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję komisje w składzie:

  1. Marek Kamrowski - przewodniczący komisji
  2. Kazimierz Nowicki - członek komisji
  3. Olga Stolarska - członek komisji
  4. Dorota Sipko - członek komisji

§ 2 Komisję zobowiązuje się:

  1. do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął,
  2. do sporządzenia protokołu zniszczenia ( przez spalenie) dokumentacji niearchiwalnej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-04-2009 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 11:51