Porządek obrad

Porządek obrad XXIX
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 kwietnia 2009 r. godz. 1400
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXIX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r. oraz z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 – druk nr 1/XXIX;
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu;
  2. opinie stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy za rok 2008;
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo;
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 2/XXIX
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 - druk nr 3/XXIX
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 – druk nr 4/XXIX;
  1. dyskusja,
 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2008.
 13. Sprawozdanie z działalności sołtysów za rok 2008.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-04-2009 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2009 13:37