Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 6 lutego 2006 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.12.2005 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
  • sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2005 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXI sesji - 21.12.05r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na  terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Sprawozdania z działalności sołtysów za 2005r.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 21-02-2006 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 14:50