ZARZĄDZENIE Nr II/39/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/39/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca  2009

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  11.160 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.160 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11.160 zł
  § 4810 Rezerwy 11.160 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  11.160 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 2.000 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 560 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 560 zł
§ 4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 560 zł
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 600 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 600 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 600 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-08-2009 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2009 12:12