ZARZĄDZENIE Nr II/62/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009 r. W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE Nr II/62/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.


W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się dochodu budżetu gminy Stare Czarnowo

  w wysokości 10.862.799 zł
  z tego:  
- dochody bieżące 9.437.799 zł
- dochody majątkowe 1.425.000 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Czarnowo

  w wysokości 16.747.799 zł
  z tego:  
- dochody bieżące 9.652.799 zł
- dochody majątkowe 7.095.000 zł

§ 3. Projekt budżetu gminy przekazuje się w dniu 13 listopada 2009 roku do Biura Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-12-2009 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-01-2010 15:08