ZARZĄDZENIE NR II/8/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2010 r w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/8/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.000 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.000 zł
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-03-2010 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 10:32