ZARZĄDZENIE NR II/15/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/15/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł
   § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł
   § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.529 zł
   § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 409 zł
   § 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 10:25