ZARZĄDZENIE Nr II/22/10 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/22/10
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 maja 2010 r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam:

 1. Danutę Tomecką Operatorem Informatycznej Obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Starym Czarnowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 2. Elżbietę Matejczuk Operatorem Informatycznej Obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kołbaczu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołu głosowania w obwodzie przez Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie.

§ 3. Zadania koordynatora gminnego stanowią załącznik nr 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr II/22/10
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 maja 2010 r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.
Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej ? w wyznaczonym terminie,
 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) danych definiujących obwód i kandydatów, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 8. w przypadku wystąpienia błędów ? wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń ? wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
 13. przesłanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 08:15