ZARZĄDZENIE Nr II/33/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/33/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 czerwca 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75107    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157,66
4120 Składki na Fundusz Pracy 14,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 190,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 969,66
4300 Zakup usług pozostałych - 1 261,00
4410 Podróże służbowe krajowe 309,25
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-07-2010 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 13:31