ZARZĄDZENIE NR II/36/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/36/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 10.217 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 2 481,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2 481,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 481,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7 736,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 7 736,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 736,00
Razem: 10 217,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 10.217 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 2 481,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2 481,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 809,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 621,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7 736,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 7 736,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 736,00
Razem: 10 217,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2010 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Stempiński 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-08-2010 11:48