ZARZĄDZENIE Nr II/39/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 sierpnia 2010 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr II/39/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 sierpnia 2010


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230), art. 266 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) oraz Uchwały Nr XL/279/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2010 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

 1. dochodami ogółem – plan 11.049.255,63 – wykonanie 5.664.748,76
  w tym:
  1. dochody bieżące – plan 9.624.255,63    – wykonanie 5.392.629,29
  2. dochody majątkowe – plan 1.425.000,00 – wykonanie 272.119,47
    
 2. wydatkami ogółem – plan 16.849.702,42 – wykonanie 5.287.269,03
  w tym:
  1. wydatki bieżące – plan 9.903.016,42     – wykonanie 4.556.354,97
  2. wydatki majątkowe – plan 6.946.686,00   – wykonanie 730.914,06
    
 3. wynikiem finansowym:
  plan: deficyt budżetowy – 5.800.446,79
  wykonanie: nadwyżka         377.479,73

§3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie i Radzie Gminy Stare Czarnowo.

§4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-08-2010 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2010 11:14