Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 04 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Starym Czarnowie uchwala:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie, na stronie internetowej: www.stareczarnowo.pl , a składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w siedzibach tych komisji.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie

Emilia Piotrowicz

 

 

Załącznik nr 1                     

OKW nr 1 w Starym Czarnowie

 1. Bożena Sarna
 2. Wojciech Matejczuk
 3. Marzena Tomaszewska
 4. Teresa Łaska
 5. Sandra Ewa Raszczuk
 6. Ewa Lech–Rabenda
 7. Albert Wojciech Kosman
 8. Beata Dziurzyńska
 9. Ewa Wiertelak

 

 

OKW nr 2 w Kołbaczu

 1. Marcin Pączka
 2. Małgorzata Aleksandra Orlewicz
 3. Bartosz Biegus
 4. Karolina Anna Nowak
 5. Barbara Kaźmierczak
 6. Elżbieta Matejczuk
 7. Krystian Kiedrzyń
 8. Eugenia Barbara Ostrowska
 9. Żaneta Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-11-2010 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 15:51