ZARZĄDZENIE Nr III/3/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr III/3/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  88.535,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia - 88.535,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 88.535,00
4810 Rezerwy - 88.535,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  88.535,00 zł

Dział Rozdział Paragraf

Treść

Wartość

710     Działalność usługowa 39 000,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 39 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00
801     Oświata i wychowanie 4 962,00
80104   Przedszkola 4 962,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 840,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 242,00
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00
4260 Zakup energii 8 000,00
90095   Pozostała działalność 28 442,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 87,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4260 Zakup energii 5 290,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265,00
926     Kultura fizyczna i sport 3 331,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 331,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 341,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 287,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 703,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:47