ZARZĄDZENIE NR III/18/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 kwietnia 2011r. W sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Stare Czarnowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄDZENIE NR III/18/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 kwietnia 2011r.


W sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Stare Czarnowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591; Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113,poz.984; Nr 214,poz.1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80,poz.717;Nr 162,poz.1568; Dz.U. z 2004r. Nr 153,poz.1271; Nr 102,poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 214,poz. 1806;Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz.128;Nr 175,poz. 1457; Nr 181,poz.1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz. 974;Nr 173,poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111; Dz.U.Nr z 2009r. 223, poz. 1458; Nr 52,poz.420) stosownie do § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (dz.U. z 2004r. Nr 98,poz.978 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Urzędu Gminy Stare Czarnowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr PF-1/91 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08.X. 1991r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Stare Czarnowo na czas wojny.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-05-2011 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2011 11:26