ZARZĄDZENIE Nr III/22/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

ZARZĄDZENIE Nr III/22/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 05 maja 2011 r.


w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10. i w zapasowym miejscu pracy, w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie, przy ul. Polnej 1.

§ 2. Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, jego funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3.

 1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
  1. szef stanowiska kierowania
   – Wójt Gminy - Marek Woś
  2. zespół kierowania i planowania
   – kierownik zespołu  Arkadiusz Łysik – Sekretarz Urzędu Gminy Stare Czarnowo
  3. zespół zabezpieczenia
   – kierownik zespołu  Agata Baran – Skarbnik Gminy Stare Czarnowo
 2. W ramach stanowiska kierowania funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr I/23/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2006 r.

§ 4. Zespół w składzie:

Arkadiusz Łysik - Sekretarz Gminy Stare Czarnowo
Zbigniew Ślęzak - Podinspektor Urząd Gminy Stare Czarnowo
Marek Kamrowski - Kierownik Stałego Dyżuru

Opracuje niezbędną dokumentację, w tym regulamin i instrukcje pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.

§ 5. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr III/16/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-06-2011 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 12:01