ZARZĄDZENIE Nr III/33/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

ZARZĄDZENIE Nr III/33/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  13.728,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść

Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo
758     Różne rozliczenia - 13 728,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 13.728,00
4810 Rezerwy - 13.728,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  13.728,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo  
757     Obsługa długu publicznego 13 728,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13 728,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 13 728,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-07-2011 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 29-07-2011 13:08