ZARZĄDZENIE NR III/46 /2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: przejęcia lokali komunalnych gminy.

ZARZĄDZENIE NR III/46 /2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 sierpnia 2011 r.


w sprawie: przejęcia lokali komunalnych gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1202, Nr 214, poz. 1806 oraz § 2 pkt. 2 i 3 Uchwały NR XXIV/194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

  1. Zbigniew Ślęzak - przewodniczący komisji
  2. Bogdan Adrabiński - członek komisji
  3. Kazimierz Nowicki - członek komisji

w celu:

§ 2. Przejęcia lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy w Kołbaczu przy ul. Warcisława 4/5, po zmarłym Zbigniewie Domagalskim.

§ 3. Przejęcia niezamieszkałego lokalu w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 54, po Kazimierzu Gruszewiczu.

§ 4. Sprawdzenia stanu technicznego lokalu zamieszkałego przez braci Łukasza i Dariusza Pawlonka w Starym Czarnowie przy ul. Szkolnej 2/3.

§4. Protokoły z dokonania w/w czynności Komisja przekaże Komisji do spraw rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-09-2011 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 09:57