ZARZĄDZENIE NR III/28/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kołbaczu- Pani Katarzyny Gronowicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR III/28/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 czerwca 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kołbaczu- Pani Katarzyny Gronowicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego, zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  • Dorota Adamska przedstawiciel organu prowadzącego przewodnicząca
  • Stanisław Nowak -dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu
  • Piotr Kosakiewicz- wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Dariusz Siemasz- ekspert
  • Robert Kamiński- ekspert

§ 2.  Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260,poz.2593 z późn, zm.)

§ 3.  Komisja o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pracy

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 14:58