Porządek obrad

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 22 grudnia 2011r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad XIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. – druk nr 4/XIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 – druk nr 6/XIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 – druk nr 1/XIII;
  1. zapoznanie z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawach wydania opinii;
   • o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2012r.,
   • o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2012r.,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo – druk nr 2/XIII;
  1. zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo.
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. -druk nr 5/XIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 3/XIII;
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-12-2011 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 12-12-2011 15:19