ZARZĄDZENIE NR III/61/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/61/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2.680,00  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 2 680,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 2 680,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 680,00
Razem: 2 680,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2.680,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 2 680,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 2 680,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 680,00
Razem: 2 680,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-01-2012 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-01-2012 11:07