Porządek obrad

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 30 marca 2012r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad XV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2012r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2011r.- druk nr 12/XV:
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011- druk nr 13/XV:
 8. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za 2011r. ( w tym wykonanie budżetu)- druk nr 14/XV;
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r. – druk nr 1/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo -druk nr 2/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie – druk nr 3/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 – druk nr 4/XV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.- druk nr 5/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/292/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. – druk nr 6/XV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. – druk nr 7/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Glinna w trybie ustnego przetargu ograniczonego – druk nr 8/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności budynków gospodarczych w miejscowości Glinna i prawie użytkowania wieczystego gruntu w trybie ustnego przetargu ograniczonego – druk nr 9/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012r. – druk nr 10/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. – druk nr 15/XV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-03-2012 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 26-03-2012 08:37