ZARZĄDZENIE NR III/52/2012 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR III/52/2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 45.375,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

852

 

 

Pomoc społeczna

27 400,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 300,00

85216

Zasiłki stałe

1 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1 100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 975,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

17 975,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

17 975,00

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne

14 163,00

Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna

3 812,00

Razem:

45 375,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 45.375,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

852

 

 

Pomoc społeczna

27 400,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 300,00

3110

Świadczenia społeczne

26 300,00

85216

Zasiłki stałe

1 100,00

3110

Świadczenia społeczne

1 100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 975,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

17 975,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

17 975,00

Urząd Gminy Stare Czarnowo

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne

14 163,00

Zespół Szkół w Kołbaczu

Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna

3 812,00

Razem:

45 375,00

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 12-11-2012 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2012 08:42