ZARZĄDZENIE NR III/58/2012 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR III/58/2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 16.568,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

852

 

 

Pomoc społeczna

16 568,00

85295

 

Pozostała działalność

16.568,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

16.568,00

Razem:

16.568,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 16.568,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

852

 

 

Pomoc społeczna

16 568,00

 

85295

 

Pozostała działalność

16 568,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

16 568,00

Razem:

15 888,00

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 08-02-2013 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2013 12:55