UCHWAŁA NR II/4/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia  25  listopada 2002r. w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.

U c h w a ł a Nr II / 4 / 2002

UCHWAŁA NR  II/4/2002
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia  25  listopada  2002r.

 

w sprawie:  powołania Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.

Na  podstawie  art.21  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /  uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku  głosowania  powołano Komisją Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska w następującym składzie:

  • Ruszczycki  Dariusz
  • Gorczyca Jacek
  • Zacharski  Jan
  • Kałucki Władysław

§ 2. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz przyjęty plan pracy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:50