UCHWAŁA NR II/6/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie: powołania  Komisji Rewizyjnej.

U c h w a ł a Nr II / 6 / 2002

UCHWAŁA NR  II/6/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 listopada 2002r.

 

w sprawie: powołania  Komisji Rewizyjnej.

Na  podstawie  art.18 a  ust.1 i 5 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /  uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku głosowania powołano Komisję  Rewizyjną w następującym składzie:

  1. Małecka Grażyna
  2. Grzywiński Wiesław
  3. Ruszczycki Dariusz    
  4. Łoś Maria

§ 2. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz przyjęty plan pracy. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:52