UCHWAŁA NR II/10/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

U c h w a ł a Nr II/10/2002

UCHWAŁA NR  II/10/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z  dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na  podstawie  art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 / oraz załącznika nr 3 – tabela I, pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich  / Dz. U.  Nr 61, poz. 707 ; z 2001r. Nr 34, poz. 392; z 2002r.  Nr 157, poz. 1308 /   uchwala się,  co  następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy  P. Markowi  Woś  wynagrodzenie  miesięczne  ogółem  6.460 zł.

  • w  t y m :
    • wynagrodzenie zasadnicze  wg  XX  kategorii  zaszeregowania w kwocie - 4.200 zł.
    • 8 stawkę  dodatku  funkcyjnego  tj.  200 %  najniższego wynagrodzenia   zasadniczego  w  kwocie -1.420 zł.
    • 20  %    dodatku  za  wieloletnią  pracę w  kwocie - 840 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia  20 listopada 2002r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 09:03