Zarządzenie Nr III.46.2014 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr III.46.2014

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”

/Dz.U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów ograniczonych nieograniczonych oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych w składzie:

1. Bogdan Adrabiński - Przewodniczący

2. Marek Kamrowski - Sekretarz

3. Zbigniew Ślęzak - Członek

§ 2. Jako rezerwowego członka Komisji Przetargowej powołuje się Olgę Stolarską.

§ 3. Komisja przeprowadzać będzie postępowania przetargowe zgodnie z przepisami ustawy

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r., poz. 518 j.t. ze zmianami/.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr III/6/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

WÓJT GMINY

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 27-08-2014 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2014 07:51