UCHWAŁA NR  IV/32/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w  sprawie:  wyboru  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

U c h w a ł a Nr IV / 32 /2002

UCHWAŁA NR  IV/32/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w  sprawie:  wyboru  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

Na  podstawie  art.18 a  ust.1 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została wybrana  Pani Grażyna Małecka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 12:07